Udržitelnost ve skupině Rotom

Ve společnosti Rotom Group je udržitelnost v popředí všeho, co děláme. Je to základní hodnota, kterou se řídí naše aktivity v 11 zemích.

Věříme, že udržitelné postupy zajišťují optimální využití zdrojů a umožňují nám pracovat efektivněji. Vedou také k úsporám nákladů díky snížení množství odpadu a spotřeby energie, což umožňuje firmě fungovat se ziskem.

Náš přístup také přispívá k našemu závazku ke společenské odpovědnosti a naplňování očekávání zákazníků, zaměstnanců a komunit.

Celkově je integrace udržitelného rozvoje do našich každodenních činností nezbytná z etických, ekonomických a environmentálních důvodů a přispívá k odpovědnějšímu a trvalejšímu obchodnímu modelu.

Skupina Rotom byla oceněna společností Ecovadis za svůj neustálý přístup k udržitelnosti.

Skupina Rotom získala od společnosti Ecovadis stříbrný certifikát.

Ecovadis je široce uznávaná platforma pro hodnocení udržitelnosti, která hodnotí environmentální a sociální výkonnost firem.

Zodpovědnost za životní prostředí

Rotom se snaží zabránit odlesňování lesů, snížit množství odpadu a zlepšit náš ekosystém.

Snižujeme množství odpadu při opravách palet tím, že demontujeme staré palety a zajišťujeme znovu použitelné díly. Tyto díly jsou znovu použity v jiných paletách, což vede k 70% snížení množství odpadu ze starých palet.

13800

tun C02

Snížení emisí u zákazníků v roce 2023

22%

Obnovitelná energie

Spotřeba energií ve skupině Rotom

>50%

Vícecestné palety

Podíl oběhového hospodářství

Systém udržitelného nákupu

94 % emisí skleníkových plynů je spojeno s dodavateli společnosti Rotom v jejich dodavatelských řetězcích. Udržitelnost je zakotvena ve všech procesech naší nákupní strategie. Při zadávání zakázek je zajištěno dodržování spravedlivých a udržitelných lesnických postupů a jsou vyhodnocovány příležitosti k udržitelnosti.

V roce 2023 jsme výrazně přešli na obnovitelné zdroje energie, které tvoří 22 % našich energetických zdrojů. Skupina Rotom Group zavedla novou politiku nazvanou "Green Car Lease", jejímž cílem je snížit emise skleníkových plynů tak, že si bude pronajímat pouze elektrické nebo plug-in hybridní firemní vozy.

Zodpovědný sociální a etický přístup

Rotom hraje zásadní roli v oblasti zdraví a bezpečnosti našich dodavatelů, zákazníků, zaměstnanců a místních komunit. Z tohoto důvodu máme transparentní politiku udržiteln0ho rozvoje.

Kodex chování pro firmy

V našich obchodních aktivitách uplatňujeme jasná a transparentní pravidla, která jsou založena na integritě, důvěryhodnosti a respektu k lidské důstojnosti. V rámci společnosti vhodným způsobem podporujeme transparentnost, odpovědné řízení a kontrolu.

Sociální angažovanost

Již několik let podporujeme místní komunity, charitativní organizace, sirotčince a sportovní kluby v jejich aktivitách v mnoha zemích. Věříme, že sociální angažovanost je pro odpovědné firmy povinností.

Postarejte se s námi o další generaci

Kontaktujte nás!

Máte dotaz nebo chcete prozkoumat možné partnerství? Kontaktujte nás! Váš dotaz je pro nás důležitý. Vyplňte náš kontaktní formulář níže a začněme konverzaci. Jsme tu pro Vás a jsme připraveni Vám naslouchat.

KOPIE POPTÁVKY VÁM BUDE ZASLÁNA E-MAILEM

will be sent to you by email

Nebyl vybrán soubor
X Maximální velikost <5 MB
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

*Required fields